2022 04 13 12 50 47
 
Het programma Vogeltentoonstelling 2022 heeft de test goed doorstaan en is in orde bevonden.
Vanaf nu is de installatiesoftware te downloaden van mijn site.
Installeer de software zo snel mogelijk, zodat u zich het programma goed eigen kunt maken.
Er zijn diverse wijzigingen en uitbreidingen aangebracht. Een beschrijving hiervan kunt u in de handleiding vinden.