Goed nieuws !!!!!
Het programma Vogeltentoonstelling 2020 heeft de testfase bereikt. De komende weken wordt het programma uitvoerig getest op de werking van alle functies en wordt ook inhoud van de handleiding aangepast.
Inmiddels is gebleken dat het programma Vogeltentoonstelling van Grubosoft ook mag worden gebruikt voor het organiseren van Districts-tentoonstellingen. Als gebruiker van mijn programma hoeft u dus niet meer te wisselen. Aan de eis dat het programma gebruik maakt van het vraagprogramma van de NBvV met exact dezelfde benamingen en structuur wordt voldaan.

2020

Op de facebook pagina van Grubosoft heeft u al kunnen lezen dat er al weer is begonnen met de ontwikkeling van het programma Vogeltentoonstelling 2020.

De belangrijkste wijzigingen liggen vooral in het verbeteren van de reeds bestaande functionaliteiten en het nieuwe vraagprogramma 2020-2024. Het is nog even wachten op de beschikbaarheid van het nieuwe vraagprogramma, maar de NBvV werkt er hard aan om dit binnenkort ter beschikking te kunnen stellen. Een voorlopige versie heb ik al kunnen inzien zodat ik al wel met het aanpassen van het programma ben begonnen.

Vanaf deze versie is het voortaan mogelijk om aan de vogels die na het printen van de kooinummers worden aangemeld, alsnog een kooinummer toe te kennen. De kooien krijgen hetzelfde nummer als het nummer van de voorgaande kooi (die al was genummerd) en in een extra kolom wordt de vermelding "N" (van nagekomen) opgenomen met toevoeging van een volgnummer. De kooinummers ziin daardoor weer uniek. Op de keuringslijsten en uitslagenlijsten komen ze op de juiste plaats te staan binnen de groep en klasse. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk worden beperkt maar u hoeft aan een laatkomer geen "nee" meer te verkopen.
Eveneens zijn er nog enkele controles ingebouwd zodat bijv. na het definitief uitreiken van de kooinummers, u dit bij nagekomen vogels niet opnieuw kunt doen.

Een van de andere zaken welke is aangepast heeft betrekking op het installeren van een nieuwe versie van het programma. Waar u voorheen het oude programma moest verwijderen is dat nu niet meer noodzakelijk, eigenlijk zelfs niet meer wenselijk. Bij de installatie wordt voortaan een jaartal meegenomen zodat meerdere versies naast elkaar kunnen draaien.
Na de start van het nieuwe programma wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van een database uit het oude programma en zal er een kopieslag worden gemaakt zodat u de gegevens van de verenigingen en de inzenders zonder problemen kunt overnemen in het nieuwe programma.

kerst 2019

Vanaf vandaag is het programma Vogeltentoonstelling 2019 te downloaden.

2019

Met ingang van vandaag is de menukeuze "Download" voorzien van een onderdeel "Sjablonen".

Hierin vindt u voor de kooietiketten die in het programma Vogeltentoonstelling 2019 worden gebruikt, voor elke afmeting een sjabloon.
Dit sjabloon kunt u gebruiken om te controleren of uw printer de etiketten op de juiste manier verwerkt.
Houdt er wel rekening mee dat tijdens het printen van de etiketten de optie "Pagina centreren" wordt uitgezet.

De sjablonen zijn voorzien van de afmetingen welke u kunt gebruiken om te zoeken naar het juiste etiket op internet of bij uw leverancier.

De sjablonen zijn hier te downloaden

Voor de meeste verenigingen zal de tijd van de tentoonstelling inmiddels voorbij zijn. Goed om alles weer eens op een rijtje te zetten. Hoe is de tentoonstelling verlopen ? Heeft het programma Vogeltentoonstelling voor u de gewenste resultaten gegeven of heeft u nog ideeën ter verbetering ? U als gebruiker bent de ervaringsdeskundige, uw feedback is voor mij zeer waardevol. Dus... heeft u op- of aanmerkingen, ideeën of andere suggesties ? Schroom niet om ze met Grubosoft te delen. Ik ga dan kijken welke aanpassingen voor het programma Vogeltentoonstelling 2019 kunnen worden gerealiseerd.

Inmiddels heb ik al een aantal punten aangedragen gekregen welke al hebben geresulteerd in verbeteringen voor het programma Vogeltentoonstelling 2019.

Wat denkt u bijvoorbeeld van het volgende:

keurbriefjes Tijdens het inboeken van de resultaten kunt u, voor de stammen en de stellen, de punten ingeven en de totalen door het programma laten berekenen. Ook de extra punten worden automatisch berekend. Door op de knop Verwerken te klikken wordt alles overgenomen in het hoofdscherm.

Ook het inboeken van de vogels heeft een aanpassing gekregen. Bij het inboeken van de vogels kunt u in een boekingsgang zowel de stammen, stellen als de enkelingen van eenzelfde kleur inboeken.

 

kerst 2019