2020

Op de facebook pagina van Grubosoft heeft u al kunnen lezen dat er al weer is begonnen met de ontwikkeling van het programma Vogeltentoonstelling 2020.

De belangrijkste wijzigingen liggen vooral in het verbeteren van de reeds bestaande functionaliteiten en het nieuwe vraagprogramma 2020-2024. Het is nog even wachten op de beschikbaarheid van het nieuwe vraagprogramma, maar de NBvV werkt er hard aan om dit binnenkort ter beschikking te kunnen stellen. Een voorlopige versie heb ik al kunnen inzien zodat ik al wel met het aanpassen van het programma ben begonnen.

Vanaf deze versie is het voortaan mogelijk om aan de vogels die na het printen van de kooinummers worden aangemeld, alsnog een kooinummer toe te kennen. De kooien krijgen hetzelfde nummer als het nummer van de voorgaande kooi (die al was genummerd) en in een extra kolom wordt de vermelding "N" (van nagekomen) opgenomen met toevoeging van een volgnummer. De kooinummers ziin daardoor weer uniek. Op de keuringslijsten en uitslagenlijsten komen ze op de juiste plaats te staan binnen de groep en klasse. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk worden beperkt maar u hoeft aan een laatkomer geen "nee" meer te verkopen.
Eveneens zijn er nog enkele controles ingebouwd zodat bijv. na het definitief uitreiken van de kooinummers, u dit bij nagekomen vogels niet opnieuw kunt doen.

Een van de andere zaken welke is aangepast heeft betrekking op het installeren van een nieuwe versie van het programma. Waar u voorheen het oude programma moest verwijderen is dat nu niet meer noodzakelijk, eigenlijk zelfs niet meer wenselijk. Bij de installatie wordt voortaan een jaartal meegenomen zodat meerdere versies naast elkaar kunnen draaien.
Na de start van het nieuwe programma wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van een database uit het oude programma en zal er een kopieslag worden gemaakt zodat u de gegevens van de verenigingen en de inzenders zonder problemen kunt overnemen in het nieuwe programma.

U heeft geen rechten om reacties te plaatsen. Hiervoor moet u een account aanmaken en/of inloggen.