covid 1
Deze Covid periode heeft voor veel verenigingen flink wat roet in het eten gegooid. Bijna alle tentoonstellingen zijn afgelast. Een mooie gelegenheid voor de NBvV om nog eens goed naar het vraagprogramma te kijken. Ook wij (makers van de tentoonstellingssoftware) hebben opmerkingen kunnen geven. In goed overleg heeft dit geresulteerd in een nieuw vraagprogramma dat (als het goed is) tot en met 2023 in deze samenstelling blijft bestaan. Grubosoft gaat het nieuwe vraagprogramma verwerken en zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen voor de verenigingen. Het programma Vogeltentoonstelling 2020 wordt alleen aangepast als het echt noodzakelijk is. De verenigingen welke het laatst ontwikkelde programma voor 2020 al hebben aangeschaft, krijgen de database met het nieuwe vraagprogramma via de mail toegezonden. Het nieuwe vraagprogramma wordt ook opgenomen in de installatiesoftware.
 
UPDATE:
Het nieuwe vraagprogramma 2020-2024 update januari 2021 is vanaf vandaag opgenomen in de installatiesoftware.

2020

Vanaf vandaag is het programma Vogeltentoonstelling 2020 te downloaden vanaf deze site.

putter 2020Het programma Vogeltentoonstelling 2020 is in de laatste fase aangekomen. Het programma is op diverse computers getest en heeft deze goed doorstaan.

Vanaf vandaag is de bijbehorende handleiding te downloaden vanaf deze site.

Het nieuwe vraagprogramma 2020-2024 is opgenomen in het programma. Wilt u uw leden voorzien van dit vraagprogramma dan kunt u gebruik maken van het vraagprogramma dat op deze site is opgenomen als pdf-bestand. Dit is hier te downloaden.

Het programma Vogeltentoonstelling 2020 is eveneens te gebruiken voor het organiseren van een districtstentoonstelling. Als organiserende vereniging heeft u geen ander programma meer nodig en hoeft er dus niet te worden gewisseld van programma. Als u het programma heeft aangeschaft is het onbeperkt te gebruiken.

Het programma kan nu al worden besteld. Maak hiervoor gebruik van het bestelformulier dat hier kan worden gedownload. Vanaf begin mei 2020 zal het programma als download beschikbaar zijn. De prijzen staan op het bestelformulier.

Goed nieuws !!!!!
Het programma Vogeltentoonstelling 2020 heeft de testfase bereikt. De komende weken wordt het programma uitvoerig getest op de werking van alle functies en wordt ook inhoud van de handleiding aangepast.
Inmiddels is gebleken dat het programma Vogeltentoonstelling van Grubosoft ook mag worden gebruikt voor het organiseren van Districts-tentoonstellingen. Als gebruiker van mijn programma hoeft u dus niet meer te wisselen. Aan de eis dat het programma gebruik maakt van het vraagprogramma van de NBvV met exact dezelfde benamingen en structuur wordt voldaan.

2020

Op de facebook pagina van Grubosoft heeft u al kunnen lezen dat er al weer is begonnen met de ontwikkeling van het programma Vogeltentoonstelling 2020.

De belangrijkste wijzigingen liggen vooral in het verbeteren van de reeds bestaande functionaliteiten en het nieuwe vraagprogramma 2020-2024. Het is nog even wachten op de beschikbaarheid van het nieuwe vraagprogramma, maar de NBvV werkt er hard aan om dit binnenkort ter beschikking te kunnen stellen. Een voorlopige versie heb ik al kunnen inzien zodat ik al wel met het aanpassen van het programma ben begonnen.

Vanaf deze versie is het voortaan mogelijk om aan de vogels die na het printen van de kooinummers worden aangemeld, alsnog een kooinummer toe te kennen. De kooien krijgen hetzelfde nummer als het nummer van de voorgaande kooi (die al was genummerd) en in een extra kolom wordt de vermelding "N" (van nagekomen) opgenomen met toevoeging van een volgnummer. De kooinummers ziin daardoor weer uniek. Op de keuringslijsten en uitslagenlijsten komen ze op de juiste plaats te staan binnen de groep en klasse. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk worden beperkt maar u hoeft aan een laatkomer geen "nee" meer te verkopen.
Eveneens zijn er nog enkele controles ingebouwd zodat bijv. na het definitief uitreiken van de kooinummers, u dit bij nagekomen vogels niet opnieuw kunt doen.

Een van de andere zaken welke is aangepast heeft betrekking op het installeren van een nieuwe versie van het programma. Waar u voorheen het oude programma moest verwijderen is dat nu niet meer noodzakelijk, eigenlijk zelfs niet meer wenselijk. Bij de installatie wordt voortaan een jaartal meegenomen zodat meerdere versies naast elkaar kunnen draaien.
Na de start van het nieuwe programma wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van een database uit het oude programma en zal er een kopieslag worden gemaakt zodat u de gegevens van de verenigingen en de inzenders zonder problemen kunt overnemen in het nieuwe programma.